Digitální model střechy zámku Suchomasty
  • Vyhotovení modelu střechy pro následnou pro následné vyhotovení pohledových výkresů
  • k.ú. Suchomasty
  • Výškový systém: Bpv
  • Souřadnicový systém: S-JTSK
Půdorysná plocha: 500m2 / Pohledová plocha střechy: 500m2
Cíl
projektu

Požadovaným výstupem bylo zaměření a vyhotovení podkladu pro projekt pro následnou projekční činnost rekonstrukce budovy a areálu zámku. Dále pak mračno bodů objektu pro následnou činnost renovace fasády. Díky spojení technologii pozemnímu skenovaní a letecké fotogrammetrie bylo možné zaměřit fasády i střešní konstrukce.

Stavební objekt byl zaměřen metodou letecké fotogrammetrie. Pomocí GNSS byl projekt připojen do souřadnicového systému S-JTSK a výškového systému Bpv. Následně digitální model střechy doplnil metodu laserového skenovaní.

Formáty výstupu: *DWG, *PDF, *LAS, *E57

Mám zájem o metodu 3D
laserového skenování
Napište nám
Potřebujete konzultaci?
Kontaktujte Martina

Martin Liška

3D skenování

liska@geoprime.cz

+420 739 014 847

Reference

Podklad před převzetím stavby

Více

Digitální model střechy zámku Suchomasty

Více

Inventarizace materiálu

Více

Skenování Lašské brány

Více

Podklad pro projekt

Více

Zaměření střešních prvků

Více

Sháníte Geodeta?

Napište nám