Řešení pro

Fyzické osoby

Jako majitel stavby či pozemku se můžete setkat s mnoha požadavky na technickou dokumentaci k Vašemu majetku. Kontakt s Katastrem nemovitostí, úpravy a přestavby, ale i řešení sousedských a majetkových vztahů Vás můžou postavit před tyto výzvy. Usnadněte si jejich vyřešení, využijte naši odbornost.

Zařídíme:

 • Vytyčení vlastnických hranic pozemku – zpřesnění pozemku
 • Vytyčení prostorové polohy stavebních objektů
 • Geometrické plány
 • Vytyčení inženýrských sítí

Jiné činnosti související s vlastnickými vztahy k pozemkům

Mám zájem

Realitní kanceláře

Nabízíte-li svým klientům kompletní služby spojené s realitami, spolehněte se na naše pečlivé a rychlé služby v oblasti technických listin. Dodáme geometrické plány a další potřebnou dokumentaci, pomůžeme s veškerou činností související s vlastnickými vztahy k pozemkům či nemovitostem.

Mám zájem

Veřejní zadavatelé

Městům, obcím a krajům pomáháme s údržbou i rozvojem jejich majetku. Pro efektivní a ekonomickou správu, rekonstrukce či přestavby zjistíme skutečný stav Vašich památkově chráněných budov či velkých nepřehledných areálů. Chybějící dokumentace není problém při využití UAV – letecké fotogrammetrie či 3D laserového skenování.

Dodáme podklady projektovým kancelářím i stavebním firmám.

A pomůžeme vytvořit materiál pro reprezentační účely, jako je např. reálný 3D model Vaší památkové zóny, samotné obce nebo významné historické budovy.

Nabízíme:

 • Zdokumentování skutečného stavu budov, objektů, pozemků
 • Spolupráci s projekčními a stavebními firmami při výstavbě a rekonstrukcích

3D modely zástavby, budov, objektů

Mám zájem

Projekční kanceláře

Získejte od nás přesné a kvalitně provedené podklady pro Vaše projekty.

Pro precizní vyhotovení projektové dokumentace zajistíme:

 • Geodetické zaměření území v předprojektové přípravě – podklady pro projekt
 • Polohopisný a výškopisný model terénu – včetně vrstevnic
 • Vyhledání a zaměření inženýrských sítí

Další potřebné činnosti související s projektovou přípravou

Mám zájem

Stavební firmy

Stavebním firmám nabízíme spolupráci před zahájením stavebních prací i v jejich průběhu. Zajistíme i kontrolu skutečného provedení stavby.

Pro hladké zvládnutí zakázky Vám nabízíme tyto služby:

 • Zaměření podkladu pro projekt
 • Vybudování bodového pole
 • Zakládání staveb
 • Zajištění veškerých vytyčovacích prací v průběhu výstavby
 • Zaměření a výpočty kubatur
 • Kontrolní měření v průběhu výstavby
 • Zaměření skutečného provedení stavby
Mám zájem

Sháníte Geodeta?

Napište nám