Katastr nemovitostí

Stavíte nebo přistavujete? Potřebujete zpřesnit průběh vlastnické hranice? Zřizujete věcné břemeno? Pak jistě víte, že veškeré změny vlastnických práv k nemovitosti nabývají právní účinnosti až po zapsání do Katastru nemovitostí. Nutné je ale zapsat také každou změnu týkající se podoby či rozdělení pozemku, obvodu stavby nebo dokonce i její zbourání.

Součástí podání na Katastr nemovitostí jsou vždy přílohy, na jejichž základě úřad rozhodne, jako smlouvy či geometrické plány. A od přípravy technických listin jsme tu my. Vyhotovíme potřebné podklady pro úspěšné vyřešení Vašeho požadavku.

Nabízíme také poradenství ohledně dalších kroků nutných ke vzniku či převodu vlastnických práv k nemovitosti.

Na poli katastru nemovitostí

 • Vytvoříme geometrické plány
  • pro vyznačení budovy, rodinného domu, garáže, či jiné jednoduché stavby
  • pro věcná břemena
  • pro oddělení pozemků
  • pro vklad novostavby
  • pro zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků
 • Vytyčíme vlastnické hranice pozemků
 • Vyznačíme pozemkové úpravy
 • Vypracujeme podklad pro navrhovanou změnu na rozdělení pozemku
Mám zájem

Sháníte Geodeta?

Napište nám