Inženýrská geodézie

Realizujete stavební projekt? Zajistíme pro Vás geodetické služby ve všech jeho fázích. Pracujeme s projekčními kancelářemi na přípravě podkladů pro projekt, se stavebními firmami během samotné výstavby i následného zaměření skutečného provedení, pořídíme potřebnou dokumentaci pro Katastr nemovitostí. Umíme velké i malé projekty. Pracujeme rychle, čistě a precizně.

Portfolio služeb

 • Geodetické zaměření území v předprojektové přípravě
 • Polohopisný a výškopisný model terénu – včetně vrstevnic
 • Vyhledání a zaměření inženýrských sítí
 • Vybudování bodového pole
 • Zaměření podkladů pro projekt
 • Vybudování vytyčovací sítě, mikrosítě + stabilizace a zaměření hlavních výškových bodů
 • Vytyčovací práce v průběhu stavby
 • Vytyčení hranic záborů – trvalý, dočasný
Mám zájem
 • Kontrolní měření v průběhu výstavby (včetně porovnání s projektem a vyhodnocení odchylek)
 • Zaměření skutečného provedení
  • vlastního stavebního objektu
  • souvisejících inženýrských sítí (nově vybudovaných či přeložek) včetně zpracování dle směrnic a předpisu správců
  • komunikací včetně konečných terénních úprav
 • Měření geometrických parametrů jeřábových drah
 • Pasportizace stavebních objektů
Mám zájem

Sháníte Geodeta?

Napište nám