Případová studie – využití dronu při výstavbě bezpečnostního přelivu vodního díla Boskovice

Zhotovitel

HOCHTIEF CZ a.s.

Investor

Povodí Moravy s.p.

Stav

výstavba ukončena

Cena

110 mil. Kč bez DPH
Součástí rekonstrukce hráze vodního díla Boskovice byla výstavba zcela nového bezpečnostního přelivu, který slouží jako důležitý prvek prevence povodní. V tomto případě však byl daný úkol o to složitější, že místo se nacházelo v nepřístupném terénu a konstrukci pro skluz bylo potřeba zapustit hluboko do skalního masivu.

Nečekaná výzva

Obtížné přírodní podmínky byly odhaleny až v průběhu prací a zhotovitel – spol. HOCHTIEF CZ a.s. – tak musel přistupovat i k méně obvyklým metodám, jako např. využití trhaviny. Pro bezpečné provedení odstřelu skály i vyčíslení nákladů na tyto vícepráce bylo potřeba přesně zaměřit terén a zjistit množství odstřeleného materiálu. Úkolu se zhostil náš tým z GeoPrime.

Řešení pomocí dronu

Boskovická přehrada se nachází v úzkém a hlubokém údolí. S ohledem na přírodní podmínky, kdy se k dané oblasti nedalo přímo nijak dostat, nebyly konvenční geodetické metody vůbec použitelné. Nejen, že bylo místo nepřístupné, ale výsledkem odstřelu je navíc mimořádně nerovný a složitý tvar, který je klasickými geodetickými postupy obtížně uchopitelný. Jinými slovy, při jejich využití by se terén musel natolik zjednodušit, že by měření nemělo prakticky žádnou vypovídací hodnotu.

Bylo tedy potřeba vymyslet, jak si s úkolem úspěšně poradit.

Vzhledem k podmínkám se zde nabízelo jasné řešení za pomoci nejmodernějších metod. K zaměření terénu jsme využili dron a metodu letecké průsekové fotogrammetrie. Nasnímání povrchu ze vzduchu bylo elegantním a rychle realizovatelným způsobem při zachování maximální možné přesnosti.

Po pořízení potřebného množství snímků jsme zpracovali 3D model terénu před odstřelem a celý postup zopakovali i po něm. Následným srovnáním kubatur těchto dvou modelů bylo možné přesně vyčíslit náklady na provedenou akci.

  • Investorem rekonstrukce vodního díla Boskovice bylo Povodí Moravy, s. p.
  • Zhotovitelem stavebních prací byla spol. HOCHTIEF, a. s.
  • Stavba probíhala v letech 2017-2020

Sháníte Geodeta?

Napište nám