Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS

Zhotovitel

Zlínstav a.s.

Investor

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Stav

výstavba ukončena

Cena

196 mil. Kč bez DPH

Předmět dodávky: Vytyčení pro zemní práce, založení stavby, polohové a výškové sledování objektu, vytyčovací práce v průběhu výstavby, zaměření inženýrských sítí, dokumentace skutečného provedení SO + IO, geometrické plány, skenování a vyhodnocení monolitických konstrukcí, UAV výpočty kubatur na deponiích

Sháníte Geodeta?

Napište nám