Fyzické osoby

Jako majitel stavby či pozemku se můžete setkat s mnoha požadavky na technickou dokumentaci k Vašemu majetku. Kontakt s Katastrem nemovitostí, úpravy a přestavby, ale i řešení sousedských a majetkových vztahů Vás můžou postavit před tyto výzvy. Usnadněte si jejich vyřešení, využijte naši odbornost.

Zařídíme:

  • Vytyčení vlastnických hranic pozemku – zpřesnění pozemku
  • Vytyčení prostorové polohy stavebních objektů
  • Geometrické plány
  • Vytyčení inženýrských sítí

Jiné činnosti související s vlastnickými vztahy k pozemkům

Sháníte Geodeta?

Napište nám