Nabízené služby

INŽENÝRSKÁ GEODEZIE

 • Vybudování bodového pole
 • Zaměření podkladů pro projekt
 • Vybudování vytyčovací sítě, mikrosítě + stabilizace a zaměření hlavních výškových bodů
 • Vytyčovací práce v průběhu stavby
 • Vytyčení hranic záborů – trvalý, dočasný
 • Kontrolní měření v průběhu výstavby (včetně porovnání s projektem a vyhodnocení odchylek)
 • Zaměření skutečného provedení
  • vlastního stavebního objektu
  • souvisejících inženýrských sítí (nově vybudovaných či přeložek) včetně zpracování dle směrnic a předpisu správců
  • komunikací včetně konečných terénních úprav
 • Měření geometrických parametrů jeřábových drah

KATASTR NEMOVITOSTÍ

 • Geometrické plány
  • pro vyznačení budovy, rodinného domu, garáže, či jiné jednoduché stavby
  • pro věcná břemena
  • pro oddělení pozemků
  • pro vklad novostavby
 • Vytyčení vlastnických hranic pozemků
 • Pozemkové úpravy
 • Vypracování podkladu pro navrhovanou změnu na rozdělení pozemku

UAV - letecká fotogrammeterie

 • Tvorba 3D modelů a DEMu
 • Měření kubatur
 • Tvorba ortofotomap s přesností 1cm/pix
 • Tvorba propagačních snímků a videí
 

webdesign by LeWeSt.cz