Nabídky pro

STAVEBNÍ FIRMY

 • Zaměření podkladu pro projekt
 • Vybudování bodového pole
 • Zakládání staveb
 • Zajištění veškerých vytyčovacích prací v průběhu výstavby
 • Zaměření a výpočty kubatur
 • Kontrolní měření v průběhu výstavby
 • Zaměření skutečného provedení stavby

REALITNÍ KANCELÁŘE

 • Veškerá činnost související s vlastnickými vztahy k pozemkům

PROJEKČNÍ KANCELÁŘE

 • Geodetické zaměření území v předprojektové přípravě - podklady pro projekt
 • Polohopisný a výškopisný model terénu – včetně vrstevnic
 • Vyhledání a zaměření inženýrských sítí
 • a jiné činnosti související s projektovou přípravou

FYZICKÉ OSOBY

 • Vytyčení vlastnických hranic pozemku – zpřesnění pozemku
 • Vytyčení prostorové polohy stavebních objektů
 • Geometrické plány
 • Vytyčení inženýrských sítí
 • a jiné činnosti související s vlastnickými vztahy k pozemkům
 

webdesign by LeWeSt.cz